Tourist info Fryslân

Friesland is één van de twaalf provincies van Nederland. Het ligt in het noorden en het is een gebied met veel water. Er zijn meren, plassen, kanalen en sloten, maar het grenst ook aan de Waddenzee. En vier Friese Waddeneilanden – Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog – grenzen aan de Noordzee.

In heel Friesland wonen zo’n 650 duizend mensen. De hoofdstad is Leeuwarden. Omdat Friesland aan zee ligt, overstroomde het vroeger vaak. De eerste bewoners van Friesland bouwden hun woningen daarom op een terp of een wierde. Bovenop die heuvel bleef alles droog. De mensen maakten deze heuvels zelf. Vroeger waren er heel veel terpen en wierden in Friesland. Veel Friese plaatsnamen verwijzen daarnaar. Ze eindigen op wert, werd, ward, warden of terp, zoals Leeuwarden, Bolsward en Ureterp.